Sampon opintojen keskeyttämisen, eroamisen ja erottamisen periaatteet 1.8.2022 alkaen


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille