Opiskeluhuollon palveluiden videot 2.asteelle

Eksoten opiskeluhuollon palveluiden toiminnasta on syntynyt videot. Näiden avulla työtä voidaan esitellä esim. opiskelijoille, opettajille, uusille työntekijöille, yhteistyökumppaneille, vanhempaintoimikunnalle tai koulun tukipalveluiden henkilöstölle. Otathan videot käyttöösi!


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle